Şırnak 1 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI ŞIRNAK ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

ŞIRNAK ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Şırnak Şubesi 7.  Olağan Genel Kurulu, 16/10/2022 tarihinde Şırnak Şehri Nuh Otel Toplantı Salonu adresinde aşağıdaki gündemle 13.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 23/10/2022 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

 

                                                                                              Şırnak Şubesi

                                                                                             Yönetim Kurulu

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
 3. Divanın oluşması
 4. Divanın gündemi okuması
 5. Protokol konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
 7. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
 9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış