Şırnak 1 Şubesi

Kaostan Beslenen Bir Zihniyetin Bize Dil Uzatması Hadsizliktir

Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi olarak, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ilçemiz Merkez Anadolu Lisesi’nde iddia olunan taciz olayıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Sendika olarak, hiçbir zaman yanlışın, haksızlığın yanında durmadık, her zaman yanlışa, yanlış yapanlara karşı mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Hakkında iddiada bulunulan kişiyle ilgili okul rehberlik servisi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne olayı rapor ettikten hemen sonra gerekli idari ve adli süreçler ivedilikle yapılmış, soruşturmaların selameti açısından adı geçen öğretmen hakkında 09/05/2019 tarihinde görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır.

Biz de söz konusu kişinin görevden uzaklaştırılmasını ve yasal sürecin ivedilikle yapılmasını talep ettik. Eğitim-Bir-Sen’e yönelik mesnetsiz ve yıpratma amacı güden iddialar tamamen asılsızdır. Ancak şu da bilinmelidir ki, bahse konu iddia, okul rehberlik servisi üzerinden gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gerekirken, çocuklarımızın ve ailelerinin teşhir edilerek kamuoyu nezdinde infiale neden olacak şekilde servis edilmesi ve Eğitim-Bir-Sen camiasının hedef gösterilmesi, burada başka hesapların yapıldığını ortaya koymaktadır. Amaç, çocuklarımızın ve ailelerimizin korunması, olayın gün yüzüne çıkarılması değil, birtakım algılar oluşturularak kamuoyu nezdinde Eğitim-Bir-Sen camiasını töhmet altında bırakıp buradan kaos oluşturarak gündem olmaya çalışmaktır. Öğrencilerin vermiş olduğu dilekçelerin rehberlik servisince gizlilik ilkeleri üzerinden ailelerin ve çocuklarımızın teşhir edilmeden yürütülmesi gerekirken, gizlilik ilkesini ihlal ederek çocuklarımızı ve ailelerini kendi ideolojilerine malzeme yaparak kaostan beslenen birtakım art niyetli çevrelere servis eden sorumluların (Rehberlik Servisi) tespit edilerek gerekenin yapılmasının takipçisi olacağız.

Kirli emelleri olanlar, hak aramaktan ziyade, mal bulmuş mağribi gibi sağa sola saldırarak kamuoyuna infiale neden olacak paylaşımda ve açıklamalarda bulunmaktadır. Ülkemizin, ilçemizin huzur ve güven ortamına yıllardır kasteden, okullarda çocuklarımızı ideolojik saplantıları üzerinden devşiren, daha düne kadar kadınlarımızın eline pankart verip ‘Biz kimsenin namusu değiliz’ diyen, Silopi’de kadınlarımızı birbirine zincirleyip tesettürü ve çarşafı esaret olarak gösteren LGBT’nin yaptığı faaliyetleri destekleyen ve meşru gösteren, kaos ve infialden beslenen bir zihniyetin Eğitim-Bir-Sen’in duruşuna ve kimliğine dil uzatması hadsizliktir.

Bu olay yeniden göstermiştir ki, toplumda ve kamu görevlileri nezdinde karşılığı olmayan, gün geçtikçe eriyen ve yok olmaya mahkûm olan bu ideolojik çetelerin derdi çocuklarımız değil, yok olmaya mahkûm olan ideolojik gelecekleridir.

Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi olarak, oluşturulmak istenen algıyı, atılan iftirayı kabul etmiyoruz. İddia edilen taciz olayının takipçisiyiz. Yasal ve idari soruşturmanın şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğine inancımız tamdır. Bir yanlış varsa, dün olduğu gibi, bugün de bu yanlışın karşısında olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.